Każde biuro, niezależnie od gabarytów, zmuszone jest do korzystania z drukarek. Zarówno umowy, jak i wizualizacje korzyści przekazywane są klientom w formie papierowej. Dlaczego? Fizyczna forma informacji zmusza do rzucenia